شرکت Enjoy Life

آذر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط مدیر سیستم

سازمان آب و برق خوزستان

آذر ۲۷, ۱۳۹۸/توسط مدیر سیستم

شرکت شاتل

مرداد ۱۵, ۱۳۹۸/توسط مدیر سیستم

پتروشیمی بندر امام

مرداد ۶, ۱۳۹۸/توسط مدیر سیستم

شرکت داده ورزی سداد

دی ۱۰, ۱۳۹۷/توسط مدیر سیستم
شرکت عالیفرد (سن ایچ)

شرکت عالیفرد (سن ایچ)

زمان برگزاری : 30 و 31 خرداد 1397 تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر م…
مهر ۱۸, ۱۳۹۷/توسط مدیر سیستم
شرکت داده ورزی فرادیس البرز

شرکت داده ورزی فرادیس البرز

زمان برگزاری : 25و 26 مرداد 1396 تعداد شرکت کنندگان: 48 نفر …
آبان ۲۳, ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم
شرکت کوبل دارو

شرکت کوبل دارو

زمان برگزاری : 8 و 9 آبان 1396 تعداد شرکت کنندگان: 88 نفر م…
آبان ۲۳, ۱۳۹۶/توسط مدیر سیستم
شرکت فرادیس البرز

شرکت داده ورزی فرادیس البرز

زمان برگزاری : 27 و 28 مرداد 1395 تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر …
مهر ۱۷, ۱۳۹۵/توسط مدیر سیستم
شرکت زیمنس

شرکت زیمنس

زمان برگزاری : 17 و 18 اردیبهشت 1395 تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر مکا…
مهر ۱۷, ۱۳۹۵/توسط مدیر سیستم
شرکت فولاد هرمزگان جنوب

شرکت فولاد هرمزگان جنوب

زمان برگزاری: 11 و 12 اسفند 1394 تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر …
مهر ۱۷, ۱۳۹۵/توسط مدیر سیستم
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

زمان برگزاری: 18 بهمن 1394 تعداد شرکت کنندگان: 64 نفر مکان کا…
مهر ۱۷, ۱۳۹۵/توسط مدیر سیستم