شرکت فولاد هرمزگان جنوب

زمان برگزاری : 11 و 12 اسفند 94

تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر

مکان کارگاه : بندر عباس