شرکت زیمنس

زمان برگزاری : 17 و 18 اردیبهشت 95

تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر

مکان کارگاه : هتل بزرگ تهران