شرکت توسن تکنو

زمان برگزاری : 14 و 15 بهمن 94

تعداد شرکت کنندگان: 56 نفر

مکان کارگاه : هتل بزرگ تهران